Komora soudních znalců, sekce Stavebnictví severní Morava

je pobočným spolkem Komory soudních znalců České republiky se samostatnou právní subjektivitou. Sdružujeme soudní znalce, jmenované krajskými soudy nebo Ministerstvem spravedlnosti, především v oboru ekonomika, odvětví stavebnictví a ceny a odhady nemovitostí.

Přihlášení na seminář konaný dne 19.10.2017

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: