Podzimní seminář 25.10.2018

01.10.2018 19:56

Komora soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava            
Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava________________________________________________________________________

si Vás společně dovolují pozvat na

18. konferenci - odborný seminář

který se koná

ve čtvrtek 25. října 2018

v sále Nové auly VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba.

Program:

  8,00      Prezence účastníků

  9,00      Zahájení semináře

  9,05      Demonstrace výpočtu výše nehmotného majetku u movitých a nemovitých věcí (Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., ředitel ÚOM při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava)

9,50     GDPR při výkonu znalecké činnosti pro znalce a znalecké ústavy (JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D., Právnická a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)

11,20     Přestávka

11,40     Výpočet hodnoty nemovitosti z tržních a prodejních cen za pomoci nástroje CeMap (Ondřej Hon, Shanna media s.r.o., Opava)

12,40     Nejčastější chyby ve znaleckých posudcích, zpracovávaných pro daň z nabytí nemovitých věcí (Radek Koreny, DiS, oddělení majetkových daní, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Nový Jičín)

13,30     Předpokládané ukončení semináře.

               

Dotazy pro přednášející zasílejte prosím v předstihu na mailovou adresu jana.machova@volny.cz

Organizátoři neodpovídají za případnou změnu programu.

Vstupné je zdarma pro členy Komory soudních znalců ČR, sekci Stavebnictví severní Morava a pro osoby delegované Ústavem pro oceňování majetku, které budou uvedeny na předané prezenční listině. Přihlášení nových členů do Komory soudních znalců ČR lze provést i v den konání semináře. Cena pro všechny ostatní účastníky činí 1500,- Kč. Při platbě na účet sekce č. 2301189256/2010 do 12.10.2018 bude cena činit 1200,- Kč.

Všichni zájemci se musí přihlásit přes formulář na webových stránkách sekce https://www.znalcism.cz/news/podzimni-seminar/. Pro ty, kteří se do 19.10.2018 nepřihlásí pomocí tohoto formuláře, negarantujeme občerstvení ani osvědčení.

 

Seznam zúčastněných soudních znalců bude k dispozici pro Krajský soud v Ostravě jako doklad o celoživotním vzdělávání znalce.

 

 

V Ostravě dne 01.10.2018               Ing. Jana Machová                                    Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.

                                               předsedkyně sekce Stavebnictví              ředitel Ústavu oceňování majetku

                                           severní Morava, KSZ ČR, o.s.                    při EkF VŠB-TU Ostrava 

 

 

Kontaktní osoby:    Ing. Jana Machová                          604 163 806        jana.machova@volny.cz

                               Ing. Miroslav Svobodník                  739 521 810        kszostrava@centrum.cz

 

Kontaktní osoba pouze pro studenty PGS na ÚOM a pro přihlášené osoby delegované Ústavem pro oceňování majetku při EkF VŠB-TUO: Taťána Kamidrová, tel.: +420 597 322, 245, e-mail tatana.kamidrova@vsb.cz.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: