25.10.2018 proběhl Podzimní seminář

01.10.2018 19:56

Komora soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava            
Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava________________________________________________________________________

společně uspořádali

18. konferenci - odborný seminář

konaný dne

25. října 2018

v sále Nové auly VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava – Poruba.

Program:

  8,00      Prezence účastníků

  9,00      Zahájení semináře

  9,05      Demonstrace výpočtu výše nehmotného majetku u movitých a nemovitých věcí (Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., ředitel ÚOM při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava)

9,50     GDPR při výkonu znalecké činnosti pro znalce a znalecké ústavy (JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D., Právnická a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno)

11,20     Přestávka

11,40     Výpočet hodnoty nemovitosti z tržních a prodejních cen za pomoci nástroje CeMap (Ondřej Hon, Shanna media s.r.o., Opava)

12,40     Nejčastější chyby ve znaleckých posudcích, zpracovávaných pro daň z nabytí nemovitých věcí (Radek Koreny, DiS, oddělení majetkových daní, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Nový Jičín)

13,30     Předpokládané ukončení semináře.

 

Seznam zúčastněných soudních znalců je k dispozici pro Krajský soud v Ostravě jako doklad o celoživotním vzdělávání znalce.

                                             Ing. Jana Machová                                    Ing. Vladimír Kulil, Ph.D.

                                               předsedkyně sekce Stavebnictví              ředitel Ústavu oceňování majetku

                                           severní Morava, KSZ ČR, o.s.                    při EkF VŠB-TU Ostrava 

 

Kontaktní osoby:    Ing. Jana Machová                          604 163 806        jana.machova@volny.cz

                               Ing. Miroslav Svobodník                  739 521 810        kszostrava@centrum.cz

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: