Semináři Msp na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“

14.05.2023 18:22

Semináři Msp na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence
znaleckých posudků“ se uskuteční 7. 6. 2023 od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
Registrujte se viz odkaz:

znalci.justice.cz/seminar-na-tema-priprava-k-obecne-casti-vstupni-zkousky-znalce-a-elektronicka-evidence-znaleckych-posudku/