„Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“

02.04.2024 10:07

Na portálu Znalci.justice.cz byla publikována nová aktualita Seminář na téma „Příprava k obecné části vstupní zkoušky znalce“ a „Elektronická evidence znaleckých posudků“. Novou aktualitu naleznete na adrese:

znalci.justice.cz/seminar-na-tema-priprava-k-obecne-casti-vstupni-zkousky-znalce-a-elektronicka-evidence-znaleckych-posudku-4/