Podmínky členství

Členem Komory soudních znalců ČR se může stát každý znalec, jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR. Přihlášku znalec podává příslušné sekci podle svého oboru a specializace, případně podle místa svého působení.

V případě zájmu o členství v naší sekci, si prosím  stáhněte přihlášku zde. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na adresu sekce (Komora soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava, Sokolská 33, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (ÚOM VŠB-TUO)). Informace o platbě členského příspěvku a veškerou další korespondenci provádějte prosím prostřednictvím e-mailu: kszostrava@centrum.cz

Členské příspěvky

Členský příspěvek pro rok 2021 činí 2.000,- Kč. Z této částky 1.300,- Kč zasíláme na představenstvo do Prahy, zbytek zůstává sekci. Tento příspěvek je nutno uhradit vždy nejpozději do konce ledna. Za členský příspěvek se pořizuje časopis Znalec (zpravidla 2 čísla ročně) a bezplatná účast na školeních (zpravidla dvou), pořádaných sekcí (první se většinou koná počátkem roku k novele vyhlášky, druhé formou celodenní konference na podzim). V rámci školení o nové vyhlášce mají naši členové hrazenu publikaci Úřední oceňování majetku.