Elektronická evidence znaleckých posudků spuštěna

06.12.2022 17:02

Vážené znalkyně, vážení znalci,
přeposíláme info Msp o spuštění elektronické evidence znaleckých posudků.

Spustili jsme elektronickou evidenci znaleckých posudků, tlumočnických a překladatelských úkonů!  
Jsme si vědomi, že pro Vás zavedení elektronické evidence představuje velkou změnu dosavadní praxe, proto bude do 30. 6. 2023 trvat z hlediska dohledového režimu tzv. přechodné období.
Všechny podstatné informace vč. toho, jak se do evidence přihlásit, naleznete v aktualitách uveřejněných na portálech:

znalci.justice.cz/zprovozneni-elektronicke-evidence-znaleckych-posudku/

tlumocnici.justice.cz/zprovozneni-elektronicke-evidence-tlumocnickych-a-prekladatelskych-ukonu/