Přechodné období elektronické evidence

21.06.2023 21:08

Prodloužení přechodného období v souvislosti s provozem elektronické evidence znaleckých posudků

Aktualitou uveřejněnou na znaleckém portálu dne 5. 12. 2022 Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) 

  • oznámilo zprovoznění elektronické evidence znaleckých posudků,  

  • informovalo znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy o povinnosti zapisovat znalecké posudky do elektronické evidence, a

  • vyhlásilo přechodné období do 30. 6. 2023.

Podstatou přechodného období bylo upuštění od výkonu dohledových pravomocí ze strany ministerstva. Přechodné období bylo v souladu s principy dobré správy vyhlášeno za účelem zajištění plynulého vstupu do prostředí elektronické evidence znaleckých posudků bez obav uživatelů z možného postihu za případná pochybení a nedostatky při provádění zápisů do evidence posudků.

S ohledem na objektivní okolnosti, které v prvním pololetí tohoto roku měly dopad na plynulý provoz elektronické evidence, se ministerstvo rozhodlo prodloužit původně stanovené více než půlroční trvání přechodného období do konce letošního roku.

Ministerstvo tímto oznamuje prodloužení přechodného období do 31. 12. 2023.

Prodloužením přechodného období získají uživatelé další čas k tomu, aby si osvojili práci s elektronickou evidencí a seznámili se i s jejími úpravami, které budou průběžně nasazovány v zájmu zvýšení uživatelské přívětivosti. O těchto úpravách bude ministerstvo informovat samostatnou aktualitou.  

Ministerstvo zároveň připomíná, že režim přechodného období v žádném případě neznamená úlevu z plnění evidenční povinnosti stanovené v § 29 odst. 2 zákona č.  254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.  Znalci, znalecké kanceláře a znalecké ústavy jsou již v průběhu přechodného období povinni zapisovat údaje o znaleckých posudcích do elektronické evidence a nemohou tuto povinnost odkládat na dobu po skončení přechodného období.