Změna znalečného od 1.1.2023

06.12.2022 17:00

Vyhláška 370/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/?fbclid=IwAR22tG6HVRtisQRQ24VAp4tQfquUUwQIdeUpKe3QSwLspN5uRoyTbM-yHLk