Komora soudních znalců, sekce Stavebnictví severní Morava

je pobočným spolkem Komory soudních znalců České republiky se samostatnou právní subjektivitou. Sdružujeme soudní znalce, jmenované krajskými soudy nebo Ministerstvem spravedlnosti, především v oboru ekonomika, odvětví stavebnictví a ceny a odhady nemovitostí.

Pokud Vám nepřichází emaily z Komory znalců Sekce stavebnictví severní Morava, sdělte tuto skutečnost na: info@dockalik.eu